Parama

Įstaigos finansavimo šaltinis yra savivaldybės biudžetas. Jūsų lėšos bus panaudotos tinklapio palaikymui, tęstinių projektų finansavimui, edukacinės programos vystymui ir kitai veiklai.

Galite prisidėti prie finansavimo, nukreipdami centrui 2% pajamų mokesčio dalį!

 

Kaip suteikti 2 proc. paramą:

jei deklaruojate internetu:
1.
Parsisiųsti Formą FR0512v.2 http://deklaravimas.vmi.lt,
2. Ją užpildyti, t.y. suvesti Jūsų asmeninę informaciją (asmens kodas, vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, telefonas, e-paštas) bei centro rekvizitus:
  10 laukelis – 300670911,
  11 laukelis – VŠĮ Žydų kultūros ir informacijos centras,
  12 laukelis (adresas) – Vilnius Mėsinių g. 3a/5 ,
  13 laukelis – AB SWEDBANK bankas,
  14 laukelis – 7300,
  15 laukelis – LT797300010100974664
3. Ir pateikti Internetu.

jei deklaruojate mokesčių inspekcijoje:
1. Užpildyti Formą FR0512 su centro duomenimis, bei suvesti Jūsų asmeninę informaciją (asmens kodas, vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, telefonas, e-paštas) 8 laukelyje reikia žymėti, kad tai pirminė paraiška;
Ir pačioje apačioje nepamiršti pasirašyti.
2. Šią formą reikia pristatyti į VMI skyrių iki gegužės 1 d. Tai galima padaryti kartu su pajamų deklaracijomis arba atskirai.