Švietimas

 

Literatūra:
Drėma V. Dingęs Vilnius, Vilnius, 1991.
Lietuvos žydai. Istorinė studija, sud. V. Sirutavičius, D. Staliūnas, J. Šiaučiūnaitė-Verbickienė, Vilnius, 2012.
Mastianica O. Pravėrus namų duris: moterų švietimas Lietuvoje XVIII a. pabaigoje–XX a.pradžioje, Vilnius, 2012.
Širkaitė J. Vilniaus piešimo mokykla ir jos mokiniai, Kultūros istorijos tyrinėjimai, t. 3, 1997.
Širkaitė J. XIX a.–XX a. pradžios Lietuvos dailininkės, Menotyra, 1999, nr. 4(17).
Агроновский Г., Гузенберг И. Вильнюс: По следам Литовского Иерусалима. Памятные места еврейской истории и культуры. Вильнюс, 2011.
Киприанович И. Я. К истории женского образования в Западной России (Историческая записка ко дню 50-летия Виленской Гродненской Ковенской гимназий 1860–1910), Вильно, 1910.

 

Šaltiniai:
Lietuvos valstybės istorijos archyvas: f. 378, 567, 720, 724, 725, 933, 992, 1209, 1211, 1214.
Kauno apskrities archyvas: f. 293.
Rusijos valstybinis istorijos archyvas Sankt Peterburge: f. 733, 759.
Памятные книжки Виленского учебного округа на 1874–1915 годы.