Viešbučiai

 

Literatūra

Čaplinskas, A. R. Vilniaus gatvių istorija. Antra knyga. Didžioji gatvė. Vilnius, 2002.
Čaplinskas, A. R. Vilniaus gatvių istorija. Pilies gatvė. Vilnius, 2005.
Čaplinskas, A. R. Vilniaus gatvių istorija. Valdovų kelias. Pirma knyga. Rūdninkų gatvė. Vilnius, 2001.
Jurginis, J., Merkys, V., Tautavičius A. Vilniausmiesto istorija nuo seniausių laikų iki Spalio revoliucijos. Vilnius, 1968.
Host W. R., Portmann, B. A. Early Chicago hotels, Arcadia Publishing, Charleston SC, 2006. Prieiga per internetą:  http://books.google.lt/books?id=pA4NjLaQHcoC&pg=PA61&dq=ladies+reception+in+early+hotels&hl=lt&sa=X&ei=fO9tU6LwKYWm4gS__oFw&redir_esc=y#v=onepage&q=ladies%20reception%20in%20early%20hotels&f=false [žiūrėta 2014–05–10].
Kai kurie XIX a. Lietuvos kultūros modernėjimo aspektai: Laisvalaikio sociogenezė, Seminarai, sud. V. Sirutavičius.
Kulakauskas A., Sverdiolas A. 1999, Strofa. Vilnius, 2001.
Lukšionytė-Tolvaišienė N. Vilniaus architektūra, Lietuvos architektūros istorija. Nuo XIX a. II-ojo dešimtmečio iki 1918 m.  Vilnius, 2000, t. III.
Matthias B. The hotel as setting in early 20th-century German and Austrian literature. Checking in to Tell a Story, Library of Congres cataloging–in–Publication Data, NY, 2006. Prieiga per internetą: http://books.google.lt/books?id=u-IgI2ee-xkC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false [žiūrėta 2014-03-27].
Mulevičiūtė J. Keliaujantis žmogus XIX a. II pusės Lietuvoje, Menotyra, 2003, nr. 2 (31), p. 41. Prieiga per internetą: http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2003~1367159326315/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content [žiūrėta 2014-03-25].
Sandoval-Straus, A. K. Hotel. An American History, Yale University Press, New Haven and London. Prieiga per internetą: http://books.google.lt/books?id=OUxZkZqDASEC&printsec=frontcover&dq=Hotels+from&hl=lt&sa=X&ei=O5diU6eDIc2e7AaG4oGgBA&redir_esc=y#v=onepage&q=Hotels%20from&f=false žiūrėta [2014-05-01].
Straševičienė E. Karčemos reikšmė tautos kultūroje, Acta humanitarica universitatis Saulensis, 2012, t. 15.
Turkel S. Great American Hotelier. Pioners of the hotels industry, Author House, Bloomington, Indiana, 2009.
Wharton A. Two Waldorf–Astorias: Spatial economies as totem and fetish, College Art Association, academic journal, September 2003. Prieiga per internetą: http://www.jstor.org/stable/3177385?seq=4&Search=yes&searchText=grand&searchText=hotels%3A&searchText=illusion&searchText=reality&searchText=and&list=hide&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Dgrand+hotels%3A+illusion+and+reality&prevSearch=&resultsServiceName=null [žiūrėta 2014–05–06].
Žemulienė L. Nuodėminga Vilniaus istorija: viešnamiai plito kaip epidemija. Prieiga internete:  http://www.diena.lt/dienrastis/tema/nuodeminga-vilniaus-istorija-viesnamiai-plito-kaip-epidemija-387285#.U1FnOPmSyo0#ixzz2zGIoyWG8 [žiūrėta 2014-04-30].

 

Archyvai

LVIA, f. 937, 938, 515, 517.

 

Šaltiniai

Apskelbimas, kurį pasirašė generolas – leitenantas ir gubernatorius Wagneris, rugsėjo 25 d. 1915 m.  Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biRecordId=32174 [žiūrėta 2014-04-23].
Caùe Wilno. Księga adresowo-informacyjna i przewodnik po mieúcie i okolicach. Wilno, 1910.
Frankas J. Atsiminimai apie Vilnių (1913). Vilnius, 2001.
Мосолов А. Н. Виленские очерки 1863–1865 годы (Муравьевское время). Санкт Петербург, 1898.
Памятные книжки Виленской губернии на 1850, 1892 гг.

 

Periodiniai leidiniai

Kurjer Wileński, 1863, 1911.
Lietuvos žinios, 1910, 1911.
Varpas,1898.
Виленские губернские ведомости, 1872.
Виленский вестник, 1891, 1899.
Северо-западное слово, 1898, 1899, 1904.
Ковенские губернские ведомости, 1903.