PRADINĖS MOKYKLOS IR VAKARINIAI MOTERŲ KURSAI

 

Po 1863–1864 m. sukilimo valstybinėse berniukų žydų pradinėse mokyklose buvo steigiamos mergaičių pamainos. Taip žydėms buvo suteikta galimybė gauti valstybinį pradinį išsilavinimą. 1909 m. Vilniuje valstybinių mokyklų buvo devynios. Mokyklų globėjais neretai būdavo Vilniaus pirkliai arba garbės piliečiai. Mokslas šiose mokyklose vyko rusų kalba. Paprastai mokslus čia baigdavo merginos iš pasiturinčių šeimų, norėjusios ateityje mokytis valstybinėse gimnazijose. Todėl XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje pati žydų bendruomenė Vilniuje pradėjo intensyviau rūpintis pradiniu ir profesiniu merginų, kilusių iš vargingų šeimų, išsilavinimu.

 

Tekstą parengė dr. Olga Mastianica