VILNIAUS ŽYDŲ VAIKŲ GLOBOS DRAUGIJOS MOKYKLA
(Bokšto g. 8)

 

1909 m. Vilniaus žydų vaikų globos draugija (виленское еврейское общество попечения о детях) įsteigė keturių klasių mergaičių mokyklą. Mokyklos iniciatorius buvo Gercas Kovarskis (Герц Коварский).  Mokslas mokykloje taip pat buvo mokomas, bet mažesnis nei privačiose progimnazijose. Be to, šios mokyklos išlaikymui Vilniaus miesto dūma kasmet skirdavo 1000 rb paramą. Vilniaus žydų bendruomenė taip pat sukūrė atskirą komitetą mokyklai globoti, kuriam vadovavo I. Kaganas. Mokyklai vadovavo garbės pilietis A. Rivesmanas (А. Ривесман), Vilniaus žydų mokytojų instituto auklėtinis, kuris už nuopelnus švietimo srityje 1900 m. gavo asmeninio garbės piliečio vardą. Mokykloje dėstė Vilniaus, Vitebsko, Kauno ir Gardino valstybinių mergaičių gimnazijų auklėtinės. 1911 m. šioje mokykloje jau mokėsi 348 mergaitės. Mokslas pirmojoje ir antrojoje klasėse kainavo 15 rb, trečiojoje ir ketvirtojoje klasėse – 20 rb per metus. Mergaitės buvo mokomos rusų kalbos, aritmetikos, istorijos, geografijos, piešimo, rankdarbių, dailyraščio, piešimo, gimnastikos. Šioje mokykloje pirmą kartą pradėjo dėstyti žydų istoriją ir hebrajų kalbą. Tame pačiame pastate 1909 m. buvo įsteigta vaikų biblioteka, kurioje už minimalų mokestį mergaitės galėjo skaityti knygas rusų ir jidiš kalbomis.

 

Tekstą parengė dr. Olga Mastianica