Leidyba

David Zak
Žvilgsnis praeitin...
(Apie gimines, artimuosius, draugus ir save)

Knygos autorius Davidas Zakas gimė 1930 metais pasiturinčioje tradicinėje žydų šeimoje Utenoje, Lietuvoje. 1940 metais, Lietuvą okupavus Sovietų Sąjungai, šeimos turtas buvo nacionalizuotas, o savaitę iki prasidedant karui tėvą suėmė ir išsiuntė į lagerį Krasnojarsko taigoje. Davidas su motina buvo ištremti į Sibirą. Broliai ir seserys su šeimomis pasiliko Lietuvoje ir žuvo nuo fašistų rankų. Ši knyga autobiografinė. Ji pasakoja apie šeimos gyvenimą iki karo, apie tai, ką Davidui, daugeliui jo draugų ir bičiulių teko patirti tremtyje Jakutijos šiaurėje ir Jakutsko mieste.

Aelita Ambrulevičiūtė
Vilniaus pirkliai žydai 1801-1861 (sąrašas)
Vilnius Jews Merchants 1801-1861 (list)

XIX a. Vilniaus pirkliai steigė fabrikus, vertėsi prekyba ir finansine veikla, plėtė aptarnavimo sferą, kartu dalyvavo miesto valdyme, finansavo kultūrines ir steigė labdaros organizacijas. Visa tai turėjo didelę reikšmę socialiniam ir ekonominiam gyvenimui, tačiau Lietuvos istoriografijoje XIX a. pirklių grupės tyrimai tėra fragmentiški. Iki šiol neturime rimtesnės monografijos, kuri apimtų pirklių ekonominę ir socialinę veiklas. Būtent tai ir paskatino publikuoti pirklių žydų – dominuojančios Vilniaus (stambiausiojo Lietuvos gubernijų ekonominio ir kultūros centro) ekonominiame gyvenime grupės – 1801–1861 m. sąrašą.
Pagrindinę šaltinių bazę sudaro Lietuvos valstybės istorijos archyve saugomi Vilniaus miesto raštinių dokumentai: Vilniaus pirklių sąrašai ir pirklių liudijimų išdavimo kopijų knygos, sudaryti miesto Dūmos 1809–1861 metais. Dokumentai yra naudingi istorikams, tyrinėjantiems žydų bendruomenės gyvenimo aspektus. Kartu jie gali pasitarnauti antroponimų tyrėjams, kurie seka pavardžių evoliuciją, vardų madas, taip pat sociologams, tiriantiems tam tikros socialinės grupės šeimos sudėtį, vedybų ir gimdyvių amžių, moterų ir vaikų darbo užimtumo aspektus vienoje socialinėje grupėje ir pan.

Levas Feigelovičius
Saulėtas Šaltas Pavasaris

Jaudinantis pasakojimas apie netolimą praeitį. Atgyja trečiojo - ketvirtojo dešimtmečių Kaunas, "laikinoji sostinė" matoma paauglio akimis, visuotinas tautos triumfas Lietuvai laimėjus Europos krepšinio pirmenybes ir - sunkūs išbandymai: tremtis, netektys, kova dėl išgyvenimo. Kad ir nevengiant slogių pasakojimų, knyga nuteikia optimistiškai. Galbūt svarbi tauri autoriaus gyvenimo pozicija, puoselėjama draugystės, gėrio idealų ištikimybė ir, kas be ko, sveikas humoro jausmas.

Mironas Ginkas
Per Spygliuotą Vielą

Daktaro Mirono Ginko (1912-1983) knyga - dar vienas tragiškas Holokausto istorijos puslapis. Kai Kauno geto šiokiadieniai, šiurpus žmonių rūšiavimas siunčiant į mirties fortus, kasdienė kova dėl išgyvenimo. Nežmoniškomis sąlygomis, tarsi žengiant per pavojingą kliūtį, svarbu ne tik prasitęsti fizinį egzistavimą, bet ir neprarasti orumo, išsaugoti moralines vertybes, solidarumą, meilę. Tausių žmonių - lietuvių, rizikavusių savo gyvybėmis gelbėjant persekiojamuosius, pagalba, buvimas šalia, jų ryžtas ir drąsa padeda geto bėgliams išgyventi, o pasibaigus karui, tęsti gelbėjimo misiją kituose būties baruose. Autorius - buvęs ilgametis Vilniaus Greitosios pagalbos soties vyriausiasis gydytojas.

Valdemaras Ginsburgas
...Ir Kaunas verkė

Valdemaro Ginsburgo prisiminimų knyga, pasakojanti apie vaikystę Kaune ir dramatiškus jaunystės metais, prabėgusius Kauno gete ir nacių koncentracijos stovyklose. Iš didelės ir draugiškos šeimos vienintelis išgyvenęs holokaustą, savo jaudinantį pasakojimą autorius skiria žuvusiųjų atminimui, bet, kaip perspėjimą, taip pat ir gyviesiems – jaunesniajai kartai, vaikams ir vaikų vaikams. Anglų kalba knygą kaip „Witness Collection“ dalį išleido Beth Shalom holokausto memorialinis centras Didžiojoje Britanijoje.


Saint-Cheron de, Michael
Jeruzalės šviesa: ištikimybės istorija


Michael de Saint-Cheron (g.1955) - kultūros istorikas, eseistas. Baigė Paryžiaus Nacionalinį Rytų kalbų institutą. Studijavo judaizmą filosofo Emanuelio Levino vadovaujamoje Rytu Europos žydų pedagoginėje mokykloje. Paskyrė savo mokytojui studijas Quatre lectures talmudiques ("Keturios Talmudo paskaitos"), Entretiens avec Emmanuel Levinas („Pokalbiai su Emmanueliu Levinu“). Monografijos, esė, skirtos Nobelio premijos laureatui rašytojui Elie Wieseliui, E. Levinui, publikuojamos JAV, Korėjoje, Vokietijoje.
Autorius daugiau nei trisdešimt metų tyrinėja André Malraux kūrybą, gyvenimą, filosofiją. „Jeruzalės šviesa“ (originalus pavadinimas: Malraux et les Juifs) atskleidžia mažai tyrinėtas iškilaus žmogaus gyvenimo ir veiklos akimirkas.
Jei esama žydų klausimo, neutralumas neįmanomas. Aš esu filosemitas, ir tegul tai visi žino.

Andre Malraux

Mina Levitan - Babenskienė
Lietuvos dailiosios tekstilės Meistrė


Recenzijoje apie Minos Levitan parodą Kauno galerijoje "Balta" yra pastebėta: "Kiekvienas tikras dailininkas - Demiurgas. Jis kuria savitą pasaulį, kuriame įkurdina iš dailininko fantazijos išnirusius herojus, pojūčius ar daiktus. Mes, žiūrovai, pasineriame į naują realybę tuo giliau, kuo tikroviškiau dailininkas tai sukuria. Maža to: meniniai pasauliai, kurie mus pritraukia visą laiką: žadina gilius jausmus, padeda atverti ir pažinti svarbius dalykus mūsų viduje..." Šia prasme ilgametė vaisinga vilnietės tekstilės meistrės minos Levitan - Babenskienės kūryba - milžiniškas, viliojantis tikrų tikriausias pasaulis, net galima drąsiai teigti - Visata. Dabar ir šis albumas suteiks galimybę ją pirmą kartą atrasti arba su pasimėgavimu pasinerti į pažįstamą, nuostabią jos gobelenų bei pastelių įvairovę.

Tatjana Jasinskaja