Paskaitos apie Holokaustą

Paskaitos apie holokaustą
Holokaustas Lietuvoje

Paskaita skirta vyresnio amžiaus Lietuvos mokyklų moksleiviams.
Paskaitos vieta – Žydų kultūros ir informacijos centras.
Adresas – Mėsinių g. 3a/5, Vilnius.

Paskaitos tikslas - supažindinti šią tikslinę grupę su žydų kultūra Lietuvoje ir Vilniuje iki II Pasaulinio karo ir paaiškinti Holokausto priežastis, eigą bei pasekmes, turint omenyje, jog Lietuvoje 2011 m. buvo paskelbti Holokausto aukų atminimo metais.

Paskaitos trukmė – akademinė valanda (45 min)
Žydų kultūros ir informacijos centre vienintelėje vietoje Lietuvoje yra įrengta unikali ekspozicija, kuri ir bus pirmas dalykas, kurį pamatys moksleiviai. Ekspoziciją sudaro (žydų geto teritorijoje, kurioje ir yra šis centras) įrengta „malina“ bei papildoma plakatų paroda. Žodis „malina“ gali būti aiškinamas taip: pirma, - tai yra hebrajiško žodžio „malion“ – „viešbutis“ reikšmė. Tai taip pat vieta, kurioje renkamasi ar susitinkama. Lietuvoje šis žodis priskirimas “blatniagos“ žargonizmams, tačiau atvykę pas mus jums parodysime ir papasakosime apie „maliną“ plačiau. Getuose – tai slėptuvės, kuriose žydai bandė išgelbėti savo artimųjų ar savo gyvybę.
Po to, specialioje salėje moksleiviai bus skaitoma paskaita. Paskaitos pradžioje yra tikslinga susipažinti, ką ir kiek moksleiviai žino apie žydus ir Holokaustą Lietuvoje. Nustačius grupės žinias, bus pristatomi Holokausto, genocido ir Šoa terminai ir jų reikšmės.
Trumpai pateikiama statistika, kiek procentų Lietuvos gyventojų iki II pasaulinio karo buvo žydai, kaip ir kur jie gyveno. Pristatomi pagrindiniai socialinio gyvenimo aspektai. Supažindinama su pagrindiniais žydų kultūros ir religijos terminais.
Paskaitos metu pristatoma informacija: žydų Holokausto pradžia Lietuvos okupacijos metais; pirmieji smurtiniai veiksmai prieš žydų tautos asmenis; getų įsteigimas ir gyvenimas juose; žydų tautos naikinimas ir Lietuvos gyventojų kolaboravimas su nacistų valdžia; pagrindinės masinio naikinimo vietos ir metodai; žydų pasipriešinimas ir bandymas išsigelbėti. Taip pat moksleiviai bus supažindinami su Pasaulio Teisuolio terminu ir kaip Lietuvoje pagerbiamas šių žmonių atminimas. Pasakojama, kuo ir kaip rizikavo žmonės II Pasaulinio karo metais gelbėję žydų tautybės žmones (nuo paprastų Lietuvos gyventojų iki diplomatų (pvz.Ch. Sugihara).
Visam pasakojimui pasitelkiama tiksliai analizuojamą temą iliustruojanti vizualinė medžiaga. Moksleiviams norintiems pratęsti savarankiškas Holokausto Lietuvoje studijas bus pateikiamas literatūros sąrašas, kurio pagalba moksleiviai lengviau galės susigaudyti Holokaustui skirtos medžiagos gausoje arba atsirinkti medžiagą konkrečioje juos dominančioje temoje.

Paslauga nemokama

Būtina išankstinė registracija
tel. 8 652 31576 arba (85) 2616422
info@jewishcenter.lt
M
ėsinių g. 3a/5, Vilnius